Skip to main content

Fysiotherapie

Revalideren na Covid-19
Bent u hersteld van het corona virus maar heeft u toch restklachten? Neem contact op met onze praktijk.
Een gespecialiseerd team van fysiotherapie, ergotherapie, longverpleegkundige, diëtiste en psycholoog werkt samen met u aan uw herstel.

Claudicatio Intermittens

Claudicatio intermittens (oftewel etalagebenen) is een veel voorkomende vaataandoening, veroorzaakt door slagaderverkalking. Volgens schatting heeft 1 op de 5 volwassenen ouder dan 50 jaar last van deze ouderdomsziekte. De term etalagebenen slaat op het feit dat mensen met Claudicatio Intermittens vaak stil moeten staan, vanwege pijn bij het lopen. Voor een etalage in een winkelstraat kan het stilstaan goed gecamoufleerd worden.

Door een vernauwing in de bloedvaten treden klachten als een stekende, krampende pijn, vermoeidheid en een zwaar gevoel in de benen op. Daardoor zijn dagelijkse activiteiten thuis, op het werk en in het sociale leven soms lastig te volbrengen. Het is belangrijk dat u toch blijft bewegen. Dit lijkt tegenstrijdig maar uit onderzoek blijkt dat er door het volgen van een looptrainingsprogramma goede resultaten te bereiken zijn. Belastende vaatoperaties of ingrepen (dotterbehandeling) kunnen op deze manier worden voorkomen.

De behandeling van etalagebenen, (gesuperviseerde) looptraining, is enerzijds gericht op het vertragen van de verdere ontwikkeling van slagaderverkalking en anderzijds op het vergroten van de pijnvrije loopafstand. Ook het verbeteren van uw conditie, spierfunctie en het stimuleren van een actieve, gezonde leefstijl zijn onderdeel van het trainingsprogramma. Het programma start met een intake waarbij gekeken wordt naar uw persoonlijke omstandigheden, (on)mogelijkheden en doelstellingen. De training wordt gegeven door ervaren fysiotherapeuten met extra nascholing op het gebied van gesuperviseerde looptraining. Wij zijn tevens aangesloten bij het Claudicatio netwerk.

Voor meer informatie met betrekking tot mogelijkheden, tijden en vergoedingen kunt u terecht bij onze gespecialiseerde collega's of medewerkers aan de balie.

Klik hier voor onze folder: Claudicatio intermittens (PDF)