Skip to main content

Fysiotherapie

Revalideren na Covid-19
Bent u hersteld van het corona virus maar heeft u toch restklachten? Neem contact op met onze praktijk.
Een gespecialiseerd team van fysiotherapie, ergotherapie, longverpleegkundige, diëtiste en psycholoog werkt samen met u aan uw herstel.

Fitstroke

Het aantal patiënten met een beroerte, ofwel cerebrovasculair accident (CVA), wordt in Nederland geschat op 7.5 per 1000 inwoners en blijft toenemen. Uit onderzoek blijkt dat beperkingen op het gebied van loopvaardigheid en daarmee het gebrek aan mobiliteit een groot probleem is. Daarbij komt dat minder bewegen als gevolg van een inactieve levensstijl kan resulteren in secundaire complicaties, zoals verminderde cardiovasculaire belastbaarheid, spierzwakte, osteoporose, en daarmee een verminderde kwaliteit van leven. Uit onderzoek blijkt eveneens dat functionele trainingsvormen in combinatie met het verbeteren van uithoudingsvermogen een meerwaarde hebben in termen van loopvaardigheid.

In dit kader is een specifiek programma opgezet waarbij meerdere patiënten tegelijk functioneel oefenen met behulp van een zestal werkstations (6  oefeningen gerelateerd aan dagelijkse situaties): De Fitstroke wordt gedurende een periode van 12 weken uitgevoerd o.l.v. een fysiotherapeut en een bewegingsdeskundige.

Voor meer informatie met betrekking tot mogelijkheden, tijden en vergoedingen kunt u terecht bij een van onze medewerkers aan de balie of uw fysiotherapeut.