Skip to main content

Fysiotherapie

Revalideren na Covid-19
Bent u hersteld van het corona virus maar heeft u toch restklachten? Neem contact op met onze praktijk.
Een gespecialiseerd team van fysiotherapie, ergotherapie, longverpleegkundige, diëtiste en psycholoog werkt samen met u aan uw herstel.

Geriatrie

Als je ouder wordt en minder goed kunt bewegen, kan de geriatriefysiotherapeut je helpen. De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare groepen met een hoge biologische leeftijd die te maken hebben met lastige problemen. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die vanwege hun ziekte, bijvoorbeeld de Ziekte van Parkinson, na een CVA, MS of dementie al verschijnselen kunnen vertonen van ouderdom. De zeventigjarige die bij het tennissen een elleboogblessure oploopt, zal daarentegen bij een algemeen of een sportfysiotherapeut terecht komen.

  • De geriatriefysiotherapeut verbetert uw lichamelijk functioneren en voorkomt verdere achteruitgang. Hierdoor blijft u zo zelfstandig mogelijk in uw dagelijkse functioneren.
  • De geriatriefysiotherapeut draagt zorg voor preventie, adviseren en begeleiden van gezinsleden, andere zorgverleners en uw mantelzorger.
  • De geriatriefysiotherapeut begeleidt u verder wanneer u ontslagen wordt uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum.
  • De geriatriefysiotherapeut begeleidt  en adviseert u wanneer u afhankelijk wordt van hulpmiddelen bijvoorbeeld als u slecht ter been wordt.
  • De geriatriefysiotherapeut geeft informatie over valpreventie.


Fysio Sport & Therapie heeft korte lijnen met uw huisarts en specialist. Een aantal collega's zijn extra geschoold op het gebied van geriatrie. De behandeling start met een intake waarbij gekeken wordt naar uw mogelijkheden en beperkingen. Doelstellingen en behandelplan worden samen met u besproken.

Voor meer informatie met betrekking tot mogelijkheden en vergoedingen kunt u terecht bij een van onze medewerkers aan de balie of uw fysiotherapeut.