Skip to main content

Fysiotherapie

Revalideren na Covid-19
Bent u hersteld van het corona virus maar heeft u toch restklachten? Neem contact op met onze praktijk.
Een gespecialiseerd team van fysiotherapie, ergotherapie, longverpleegkundige, diëtiste en psycholoog werkt samen met u aan uw herstel.

Reuma

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 aandoeningen aan gewrichten, pezen en botten. De meest bekende vormen hiervan zijn Reumatoïde Artritis, Bechterew, Artritis Psoriatica, Poly-Artritis en Fibromyalgie. In Nederland hebben ruim 2,3 miljoen mensen een reumatische aandoening, jong en oud. De meeste mensen met reuma hebben last van pijn en stijfheid in gewrichten of spieren en vermoeidheid. Hierdoor is bewegen vaak moeilijk en dit kan beperkingen geven in het dagelijks leven. Reuma is grillig. De klachten kunnen een tijdje weg zijn en ineens weer de kop opsteken.

Het is voor het functioneren van de reumapatiënt van groot belang dat zijn of haar mobiliteit op een acceptabel niveau is en dat de conditie op een zo hoog mogelijk peil blijft. Dit kunt u bereiken door te trainen in een van onze reuma-oefengroepen. Het programma start met een intake waarbij gekeken wordt naar uw persoonlijke omstandigheden, uw fitheid, en uw doelstellingen. Aan de hand van deze gegevens wordt een persoonlijk trainingsprogramma opgesteld. Misschien is hydrotherapie (oefenen in het water) of ergotherapie voor u zinvol.

Fysio Sport & Therapie is aangesloten bij het Reumanetwerk Midden-Brabant en werkt volgens een vastgesteld protocol. We hebben korte lijnen met uw reumatoloog of reumaverpleegkundige. Regelmatig worden er evaluaties ingepland om te bekijken of het programma nog aansluit op uw niveau, of dat u kunt doorstromen naar een aangepast beweegaanbod. De lessen worden gegeven door een ervaren fysiotherapeut met extra nascholing op het gebied van reumatische aandoeningen. Het lotgenoten contact speelt een belangrijke rol tijdens de trainingen.

Voor meer informatie met betrekking tot mogelijkheden, tijden en vergoedingen kunt u terecht bij een van onze medewerkers aan de balie of uw fysiotherapeut.

Klik hier voor de folder: Reuma (PDF)