Vergoeding ergotherapie

Ergotherapie wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Hiervoor heeft u wel een verwijzing nodig die voldoet aan de eisen van de zorgverzekeraar. U dient dan wel nog het eigen risico te betalen als deze nog niet gebruikt is voor andere zorg.

Let op: het eigen risico loopt per kalenderjaar. Loopt uw machtiging na 1 januari door? Dan dient u opnieuw het eigen risico te betalen.

Wij zijn graag bereid om voor u uit te zoeken of u voldoende verzekerd bent voor een behandeling. Ook als u andere vragen heeft met betrekking tot vergoedingen kunt u contact opnemen met onze medewerkers aan de balie of telefoon.