Hersenz

Hersenz is een samenwerkingsverband van dertien zorgorganisaties. Hersenz biedt behandelingen waarin mensen met hersenletsel en hun naasten leren leven met de gevolgen van dit hersenletsel. Het resultaat is dat ze zelfstandiger gaan functioneren en dat de zorglast voor mantelzorgers afneemt.

Ook u kunt leren omgaan met hersenletsel

Een beroerte, ongeluk, hartstilstand of hersenaandoening kan leiden tot blijvend hersenletsel. Bent u als gevolg daarvan vaak moe, vergeetachtig, snel boos of kunt u zich niet goed meer concentreren?
Met de behandeling van Hersenz leren u en uw naasten om te gaan met de ingrijpende veranderingen in uw leven. U leert uw energie goed te verdelen en handig om te gaan met bijvoorbeeld vergeetachtigheid, concentratieverlies of moeite met organiseren. Ook werken we aan uw fysieke conditie, zodat u weer vertrouwd raakt met uw lichaam.

Sommige mensen met hersenletsel hebben voldoende aan eerstelijns zorg of aan revalidatiebehandeling. Zij kunnen hun leven daarna weer oppakken. Dit geldt niet voor iedereen. Soms vallen mensen met hersenletsel na de revalidatiebehandeling in een gat.
Weer thuis wordt pas goed duidelijk wat de gevolgen van het letsel zijn. Soms gaan geleerde vaardigheden weer verloren. Soms is er meer tijd nodig om het geleerde thuis toe te passen. Of er ontstaan problemen in de partnerrelatie of het gezin. Voor deze cliënten is er Hersenz.
Hersenz ligt in het verlengde van revalidatiebehandeling. Hersenz kan mogelijk iets betekenen als er na revalidatie nog vragen spelen. Bijvoorbeeld als de persoon beter wil leren omgaan met zijn beperkingen en meer greep op zijn leven wil krijgen. Vaak is dat in een latere fase, bijvoorbeeld na een aantal maanden of zelfs jaren. Dan spelen er andere vragen dan in de eerste revalidatiefase. Mensen komen meer toe aan verwerking en het opnieuw vormgeven aan hun leven.

Uitgangspunten van Hersenz

  • Programma op maat
  • Richt zich op de participatie fase
  • Werkt met concrete doelen
  • Betrekt naasten bij de behandeling
  • Behandeling dicht bij huis
  • Behandeling door ervaren specialisten

In samenwerking met Siza verzorgen wij verschillende fysieke modules van het product Hersenz.     Dit product is ontwikkelt voor mensen met NAH die in de chronische fase vastlopen, zoals: overprikkeld zijn, vermoeid zijn, onzeker zijn, fysieke klachten hebben.

Voor meer informatie met betrekking tot mogelijkheden, tijden en vergoedingen kunt u terecht bij een van onze medewerkers aan de balie of uw fysiotherapeut.