top of page

Oncologie

Veel patiënten met kanker hebben problemen met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Ze ervaren onder meer pijn, vermoeidheid, verminderde mobiliteit en cognitieve problemen. Ergotherapie kan voor deze patiënten én voor hun naasten veel betekenen, in elke fase van de ziekte.

Ergotherapie is zinvol als men beperkingen of problemen heeft bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten op het gebied van:

  • persoonlijke verzorging

  • huishoudelijke activiteiten

  • verplaatsen en vervoeren

  • werk

  • hobby’s en sociale contacten


De ergotherapeut focust zich op de aanpak van lichamelijke, cognitieve én emotionele effecten (van de behandeling) van kanker waar de cliënt veel hinder van ondervindt. Dit gebeurt in de vorm van behandeling, coaching, voorlichting, adviezen en altijd een luisterend oor.

Specifieke aandachtsgebieden zijn:

  • vermoeidheid

  • cognitie

  • pijn

  • comfort

  • decubitus

  • mobiliteitsproblemen en verminderde zelfredzaamheid

  • problemen met dagbesteding, re-integratie werk, sociale participatie

  • aanpassingen, voorzieningen en hulpmiddelen

  • overbelasting mantelzorger

  • transfers

Kanker tast de kwaliteit van leven aan. Een belangrijk doel van ergotherapie is die kwaliteit weer te verbeteren. Het leven van de cliënt zo aangenaam mogelijk maken, daar gaan wij voor. Samen met de cliënt kunnen we aan doelen werken. Een voorbeeld: veel mensen vinden het belangrijk en prettig dat ze zelfstandig van houding kunnen veranderen en zelfstandig kunnen mobiliseren. De ergotherapeut helpt bij het aanleren van deze zelfstandigheid. Als dat doel behaald wordt en de cliënt weer activiteiten kan uitvoeren die betekenisvol voor hem zijn, heeft dat een positief effect op zijn gevoel van welbevinden. Op die manier is de kwaliteit van leven vergroot.

Ook als mensen ‘schoon’ zijn verklaard is er een rol weggelegd voor de ergotherapeut. Op dat moment kan met de cliënt vastgesteld worden waar hij of zij aan wil werken en wat nog te bereiken is. Bijvoorbeeld gericht op conditieopbouw of begeleiding/coachen in terugkeer naar de werkvloer (werkplekaanpassingen etc.).

Voor meer informatie met betrekking tot mogelijkheden, tijden en vergoedingen kunt u terecht bij een van onze medewerkers aan de balie of uw ergotherapeut

bottom of page