Skip to main content

Praktijk

Benatzkystraat, Tilburg

MC Beethoven, Tilburg

Multifit, Hilvarenbeek

Huisregels en reglement Fysiofitness

Het Lidmaatschap

 1. Bij aanvang wordt een overeenkomst van 3 maanden aangegaan, die zonder opzegging stilzwijgend wordt verlengd met telkens een maand.
 2. Opzegging is alleen schriftelijk mogelijk. Wij hanteren een opzegtermijn van een volle kalendermaand.
 3. Alle abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 4. Het abonnement kan op verzoek tijdelijk worden stilgelegd. Dit uitsluitend in geval van langdurige blessure, ziekte of andere geldige reden, waarbij er sprake is van overmacht. Teruggave van abonnementsgeld is niet mogelijk. Het tijdelijk op non actief stellen om andere redenen dan hiervoor vermeld, kan alleen in overleg en onder zeer duidelijke voorwaarden. Het onderbreken van het lidmaatschap om medische redenen kan alleen indien dit schriftelijk is aangegeven. In voorkomende gevallen vragen wij een verklaring van uw behandelend arts of fysiotherapeut.
 5. Het inhalen van een les is mogelijk indien u dit 24 uur van tevoren heeft gemeld. Voor mensen met wisselend werkrooster hebben we een aparte regeling. Hier dient het inhalen van gemiste lessen te gebeuren binnen een maand.
 6. M.b.t. het inhalen van gemiste lessen hanteren wij de volgende regel: U betaalt voor 52 of 104 keer sporten per jaar. Dit houdt in dat u de gemiste lessen gedurende het jaar in mag halen. Bij beëindiging van het lidmaatschap dienen de lessen te zijn ingehaald. Zo niet dan komen deze te vervallen.
 7. Voor trainingen, naast de wekelijks geplande vaste training, is een 13 rittenkaart verkrijgbaar.
 8. Het lidmaatschapsgeld wordt betaald via automatische incasso. Afschrijving vindt plaats in de maand dat u ook daadwerkelijk sport dus niet voor- of achteraf.
 9. Wanneer de automatische incasso niet kan plaatsvinden, bent u hier zelf verantwoordelijk voor en zult u een nota voor het verschuldigde bedrag ontvangen.
 10. Alleen bij uitzondering kan worden afgeweken van de gestelde lidmaatschapsregels. Hiervoor kunnen individuele afspraken worden gemaakt.
   

Het trainen

 1. U schrijft zich in principe in voor een vast tijdstip op een vaste dag. Één lesvorm duurt één uur.
 2. In verband met de planning van de groepsgrootte dient u zich aan de vastgestelde trainingsuren te houden. Dus: op tijd beginnen en op tijd eindigen.
 3. Het gebruik van de 13 rittenkaart kan enkel op uren waarin daar ruimte voor is. U kunt hiervoor geen vaste tijd claimen.
 4. Behalve het gebruik van een bidon, is het niet toegestaan om drank en etenswaren in de zaal te nuttigen.
 5. U dient gebruik te maken van de kleedruimten van het centrum. Neem geen overbodige kledingstukken mee in de trainingszaal.
 6. Het dragen van schone sportschoenen, die niet buiten gedragen worden, gepaste sportkleding en het gebruik van een handdoek is verplicht. Oefenmatjes, zit- en/of hoofdsteunen dienen zoveel mogelijk met een handdoek te worden afgedekt.
 7. De oefenapparaten moeten na gebruik weer in de neutrale positie worden ingesteld. Ook gewichten en andere oefenmaterialen dient u op de daarvoor bestemde plaatsen terug te zetten.
 8. Volg het trainingsschema! Bij twijfel over de uitvoering van de oefeningen of andere onduidelijkheden, dient u zich ten alle tijden te wenden tot een van de fysiotherapeuten. Dit om blessures of ander leed te voorkomen.
 9. Bij hervatting van de training, na het staken van het lidmaatschap, of bij een periode die langer dan 3 maanden was, bent u opnieuw een test/intake verplicht tegen de dan geldende tarieven. Uitzondering hierop is ter beoordeling van de directie.
   

Algemene aansprakelijkheid

Fysio Sport & Therapie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van de cliënt. Tevens geldt dat de cliënt sportonderricht uitsluitend en alleen ontvangt voor eigen risico. Kosten van enig letsel of ongeval worden geheel door de cliënt gedragen. Schade toegebracht aan de inventaris, c.q. het gebouw door de leden, is verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.

Het correct naleven van het reglement bevordert de goede sfeer, waardoor het trainen voor alle betrokkenen een plezierige aangelegenheid blijft.