top of page

COVID 19 Revalidatie

Het is mogelijk dat u als gevolg van een COVID-19 besmetting langdurig klachten blijft ervaren. Deze klachten kunnen bestaan uit benauwdheid, verminderde energie/vermoeidheid, spierzwakte, hoofdpijn, en/of druk op de borst. Ook geheugen- en concentratieproblemen, angst en/of depressie zien we hierbij vaak terug. Soms ervaren mensen pas na een tijdje dat het hersteld stagneert of dat herstel uitblijft. Werkhervatting kan een probleem zijn, evenals werkzaamheden in en om het huis(-houden). 

Bij Fysio Sport & Therapie kunt u terecht om te revalideren na COVID-19 (Corona). Wij zijn ruim 20 jaar actief in de longrevalidatie en 2 collega's zijn nageschoold in de revalidatie na Corona. Samen met onze eigen ergotherapeuten en eventueel een diëtiste wordt er gewerkt aan uw herstel. Speerpunten hierbij zijn: optrainen van de fitheid, het beheersen van een goede ademhalingstechniek, ontspanning, inzicht in belasting/ belastbaarheid en het goed doseren en plannen van activiteiten zodat de energie goed verdeeld wordt over de dag/ week. Wij zijn aangesloten bij het Chronisch Zorgnet en onderhouden nauwe contacten met verwijzers. 

Voor meer informatie met betrekking tot mogelijkheden, tijden en vergoedingen kunt u terecht bij een van onze medewerkers aan de balie of uw fysiotherapeut. 

bottom of page