top of page

Parkinson

Bij de ziekte van Parkinson is er sprake van een afbraakproces in een bepaald gebied van de hersenen (de "zwarte kernen"). Door het verdwijnen van zenuwcellen in deze kernen wordt er niet voldoende Dopamine aangemaakt.

Dopamine is een stof die nodig is om zenuwimpulsen van de ene zenuwcel op de andere over te brengen. De oorzaak van deze ziekte is nog steeds niet precies bekend.

 

De voornaamste verschijnselen bij Parkinson zijn: stijfheid van ledematen, bewegingsarmoede, rusttremor (trillen), moeilijk en vertraagd opstarten en een gestoorde houding en reflexen.

Vaardigheden die bemoeilijkt worden door de stijfheid, bijvoorbeeld opstaan en omdraaien in bed, kunnen geoefend worden middels fysiotherapie. Door het bewegen met specifieke accenten wordt de bewegingsarmoede doorbroken. Het verbeteren van de loopfunctie, de balans en het evenwicht zijn ook belangrijke aandachtspunten tijdens de therapie. Voor het behouden van de zelfredzaamheid kan onze ergotherapeut u van dienst zijn.

Fysio Sport & Therapie is aangesloten bij het ParkinsonNet. We hebben korte lijnen met het revalidatiecentrum en uw specialist. Een aantal collega's zijn extra nageschoold op het gebied van Parkinson. De behandeling start met een intake waarbij gekeken wordt naar uw mogelijkheden en beperkingen. Doelstellingen en behandelplan worden samen met u besproken. Naast individuele behandeling kan er in bepaalde gevallen ook in groepsverband worden getraind. Het lotgenotencontact speelt een belangrijke rol tijdens de trainingen.

Voor meer informatie met betrekking tot mogelijkheden, tijden en vergoedingen kunt u terecht bij een van onze medewerkers aan de balie of uw fysiotherapeut.

Klik hier voor onze folder: Parkinson (PDF)

bottom of page