top of page

Vergoedingen Fysiotherapie/ Ergotherapie

Fysiotherapie


Niet chronische fysiotherapie

 • Jonger dan 18 jaar

  • De behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. U krijgt maximaal 18 behandelingen per indicatie per jaar vergoed.

 • 18 jaar en ouder

  • De behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt is afhankelijk van uw verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering, dan gelden de particuliere tarieven. Deze kunt u terugvinden in onze prijslijst.

 

Let op:
Wij kunnen niet zien of u al behandelingen elders besteed heeft. Geeft u dit (indien van toepassing) s.v.p. zelf duidelijk aan bij uw behandelend fysiotherapeut bij aanvang van uw behandeling. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw eigen verzekeraar of onze collega’s van de administratie. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw verzekering!

Chronische fysiotherapie

Alleen als u een aandoening heeft die voorkomt op de Chronische Lijst (ook wel Lijst Borst genoemd) en uw verwijzing aan de eisen van de verzekeraar voldoet kunt u in aanmerking komen voor een chronische machtiging. Wij kunnen voor u een chronische machtiging aanvragen.

 • Jonger dan 18 jaar

  • Dan worden alle behandelingen uit de basisverzekering vergoed. U hoeft geen eigen risico te betalen.

 • 18 jaar en ouder: dan worden de behandeling als volgt verdeeld:

  • Behandeling 1 t/m 20 jaar
   Wordt vergoed uit uw aanvullende verzekering (indien u deze heeft afgesloten). Als het budget van uw aanvullende verzekering niet (meer) toereikend is of u heeft geen aanvullende verzekering, dan dient u (een deel van) de behandelingen zelf te betalen.

  • Vanaf behandeling 21 jaar
   Wordt alles voor de duur van de chronische machtiging vergoed uit de basisverzekering. U dient dan wel nog het eigen risico te betalen als deze nog niet gebruikt is voor andere zorg.

 

Let op:
Het eigen risico loopt per kalenderjaar. Loopt uw machtiging na 1 januari door? Dan dient u opnieuw het eigen risico te betalen.


Ergotherapie

Ergotherapie wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Hiervoor heeft u wel een verwijzing nodig die voldoet aan de eisen van de zorgverzekeraar. U dient dan wel nog het eigen risico te betalen als deze nog niet gebruikt is voor andere zorg.

 

Let op:
Het eigen risico loopt per kalenderjaar. Loopt uw machtiging na 1 januari door? Dan dient u opnieuw het eigen risico te betalen.

Wij zijn graag bereid om voor u uit te zoeken of u voldoende verzekert bent voor een behandeling. Ook als u andere vragen heeft met betrekking tot vergoedingen kunt u contact opnemen met onze medewerkers aan de balie of telefoon.

bottom of page