top of page

Praktijkreglement

Aanmelding

U kunt zich telefonisch, per mail of persoonlijk bij de balie aanmelden. Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens en BSN nummer. Met deze gegevens kunnen wij voor u checken of u (voldoende) verzekerd bent voor fysio-/ergotherapie. Voor ergotherapie geldt een vergoeding van 10 uur per cliënt per jaar vanuit de basisverzekering. Dit houdt in dat dit (misschien) ten koste gaat van uw eigen risico. FST heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen wij (meestal) rechtstreeks declareren. Gemaakte kosten die niet verhaald kunnen worden bij uw zorgverzekeraar worden bij uzelf in rekening gebracht. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor deze vergoeding.  Bij twijfel kunt u contact opnemen met onze administratie. Afhankelijk van de klacht zoeken wij de best passende fysiotherapeut of ergotherapeut voor u uit en plannen wij u z.s.m. in.


Directe Toegang Fysiotherapie (DTF) en ergotherapie

Fysiotherapie is direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet altijd noodzakelijk is. Om in aanmerking te komen voor een chronische machtiging is wel een verwijzing nodig. Uw therapeut of onze collega’s van de administratie kunnen u vertellen of u hiervoor in aanmerking komt. Ook ergotherapie is direct toegankelijk, echter, met uitzondering van het CZ. Een verwijzing van uw huisarts of specialist is daarom noodzakelijk voor vergoeding.


De 1e afspraak

Wij zijn wettelijk verplicht uw identiteit te checken voordat we starten met uw behandeling. Brengt u daarom tijdens uw eerste bezoek s.v.p. uw ID-kaart of paspoort mee . De eerste afspraak bestaat uit het bespreken van uw klachten, een lichamelijk onderzoek, en het samen opstellen van een behandelplan. Wellicht kan er ook al begonnen worden met de daadwerkelijke behandeling of krijgt u alvast oefeningen en/of adviezen mee voor thuis.


Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient u dit minimaal de dag voorafgaande aan ons te melden per mail of telefoon. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt om een verzuimtarief bij u in rekening te brengen, welke niet door de verzekeraar vergoed wordt. In overleg met uw behandelend fysio- ergotherapeut kan bij ziekte van deze regel worden afgeweken.


De behandeling

Neem a.u.b. uw afspraakkaartje mee. De behandelende therapeut kan uw volgende afspraken hierop noteren om misverstanden te voorkomen. Wij proberen zo goed als mogelijk op afspraaktijden te werken. Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet gehaald bent door uw therapeut, meldt u dan bij de balie.

Gelieve uw telefoon niet onnodig te gebruiken tijdens uw behandeling.

Kwaliteit

Onze praktijk is HKZ gecertificeerd. Dit betekent dat wij continu werken aan het verbeteren en bewaken van de kwaliteit van de praktijk. Eén van de instrumenten om deze kwaliteit te meten is een online vragenlijst, welke wij versturen na het afsluiten van uw behandeling. Wij vinden het erg prettig als u deze vragenlijst zou willen invullen. Wij vragen hiervoor uw toestemming bij de intake, als u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aangeven.


Privacy

Tijdens de behandeling houden wij rekening met de privacy van de patiënt en wordt er gewerkt volgens de richtlijnen van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en WBGO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).


Uw behandelaar

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega's binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie, studie- of ziekteverzuim.
Stagiaires Onze praktijk biedt studenten de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. De stagiaire krijgt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens onderzoeken en behandelingen van patiënten. Het kan zijn dat een stagiaire uw behandeling bijwoont of uitvoert. Indien u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dat aangeven bij uw therapeut.


Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen en in de oefenzaal passende kleding en schone schoenen te gebruiken. U kunt uw handen desinfecteren bij de ingang van de oefenzalen. Apparatuur, hoofdkussens en oefenmatjes dienen zoveel mogelijk afgedekt te worden. Verder verwachten wij van u dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt.


Veiligheid / aansprakelijkheid

Laat geen waardevolle spullen achter in uw jas of tas in de wachtruimte of kleedkamer, maar berg deze op in onze (gratis) lockers in de kleedkamer. De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw spullen in het pand of daarbuiten (fiets, auto, ed.). U bent zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid tijdens het oefenen en trainen in onze praktijk. Tevens is de praktijk niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor letsel opgelopen door oneigenlijk gebruik van oefenmaterialen en apparatuur. Onze collega’s zijn allen in het bezit van een EHBO / AED en/of BHV diploma. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel op te volgen. Indien u een niet reanimeerverklaring (DNR) heeft, bent u zelf verantwoordelijk het betreffende kettinkje te dragen.


Klachten / verbeterpunten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening of behandeling door uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de collega's. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folderrek in de wachtruimte van onze praktijk. Heeft u verbeterpunten, ideeën, of complimenten, dan horen wij deze ook graag.


Bereikbaarheid

Onze 3 locaties beschikken allen over ruime parkeergelegenheid. Bent u goed ter been, parkeert u dan a.u.b. niet pal voor de deur, maar laat deze ruimte over voor de minder mobiele mensen. Wilt u uw fiets, scootmobiel, rolstoel of rollator zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden?

bottom of page