top of page

Multiple Sclerose (MS)

Multiple Sclerose (MS) betekent letterlijk dat er verharde plekken zijn in het centrale zenuwstelsel met verschillende klachten als gevolg. De oorzaak hiervan is niet bekend, maar de gevolgen zijn voor iedereen anders.

 

Meestal wisselen periodes van verergering en verbetering elkaar af. MS is niet dodelijk, besmettelijk of erfelijk. De klachten kunnen onder andere bestaan uit pijn, vermoeidheid, klachten van de spieren (zwakte of spasme), stoornissen van het gevoel (doof gevoel of prikkelingen), stoornissen in de fijne motoriek (knopen dichtmaken of schrijven) en problemen met lopen, praten of de visus (ogen).

Revalidatie is bij MS van groot belang. Deze revalidatie richt zich op het herstel of verbeteren van de mogelijkheden en de zelfredzaamheid om zo de kwaliteit van leven te vergroten. Bij Fysio Sport & Therapie houden zowel de fysiotherapeut als ook de ergotherapeut zich hiermee bezig. Het is aan te raden op tijd te beginnen met de revalidatie.

 

Ook bij minder ernstige klachten kan deze revalidatie erg nuttig zijn en kunt u veel problemen voorkomen.

Fysio Sport & Therapie is gespecialiseerd in de revalidatie bij MS. Wij hebben korte lijnen met het revalidatiecentrum en uw specialist. Een aantal collega's zijn extra geschoold op het gebied van MS.

De behandeling start met een intake waarbij gekeken wordt naar uw mogelijkheden en beperkingen. Doelstellingen en behandelplan worden samen met u besproken.

Naast individuele behandeling kan er in voorkomende gevallen ook in groepsverband worden getraind.

Het lotgenotencontact speelt eveneens een belangrijke rol tijdens de trainingen.

Voor meer informatie met betrekking tot mogelijkheden, tijden en vergoedingen kunt u terecht bij een van de medewerkers aan de balie of uw fysiotherapeut.

Klik hier voor de folder: Multiple Sclerose (PDF)

bottom of page