top of page

Huisregels en regelement Fysiofitness

Het Lidmaatschap 

  1. U bent bekend met het feit dat u het lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur vanaf ingangsdatum. 

  2. De opzegtermijn bij een maandabonnement is een volledige kalendermaand. 

       De opzegtermijn van een half/jaar abonnement is minimaal 1 kalendermaand voor het verstrijken van de contractperiode. Na de             contractperiode van een ½ of jaar wordt het abonnement automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd.  

       Opzegging is alleen schriftelijk mogelijk. 

   3. Alle abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 

   4. Het jaarabonnement kan op verzoek tijdelijk worden stilgelegd. Dit uitsluitend in geval van langdurige blessure, ziekte of andere             geldige reden, waarbij er sprake is van overmacht. Teruggave van abonnementsgeld is niet mogelijk. Het tijdelijk op non-actief               stellen om andere redenen dan hiervoor vermeld, kan alleen in overleg en onder zeer duidelijke voorwaarden. Het onderbreken             van het lidmaatschap om medische redenen kan alleen indien dit schriftelijk is aangegeven. In voorkomende gevallen vragen wij           een verklaring van uw behandelend arts of fysiotherapeut. 

       Bij een maandabonnement kan geen sprake zijn van een tijdelijke stop. 

   5. Het inhalen van een les is mogelijk indien u dit 24 uur van tevoren heeft gemeld. Voor mensen met wisselend werkrooster                       hebben we een aparte regeling. Hier dient het inhalen van gemiste lessen te gebeuren binnen een maand. 

   6. M.b.t. het inhalen van gemiste lessen hanteren wij de volgende regel: U betaalt voor 52 of 104 keer sporten per jaar. Dit houdt in               dat u de gemiste lessen gedurende het jaar in mag halen. Bij beëindiging van het lidmaatschap dienen de lessen te zijn                           ingehaald. Zo niet dan komen deze te vervallen.   

   7. Het lidmaatschapsgeld wordt betaald via automatische incasso. Afschrijving vindt plaats in de maand dat u ook daadwerkelijk                 sport dus niet voor- of achteraf. 

   8. Wanneer de automatische incasso niet kan plaatsvinden, bent u hier zelf verantwoordelijk voor en zult u een nota voor het                       verschuldigde bedrag ontvangen. 

   9. Fysio Sport & Therapie is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de abonnementsprijs aan te passen, u wordt hier tijdig van         op de hoogte gebracht 

Het trainen 

  1. U schrijft zich in principe in voor een vast tijdstip op een vaste dag. Één lesvorm duurt één uur. 

  2. In verband met de planning van de groepsgrootte dient u zich aan de vastgestelde trainingsuren te houden. Dus: op tijd beginnen en op tijd eindigen. 

  3. Behalve het gebruik van een bidon, is het niet toegestaan om drank en etenswaren in de zaal te nuttigen. 

  4. U dient gebruik te maken van de kleedruimten van het centrum. Neem geen overbodige kledingstukken mee in de trainingszaal.

  5. Het dragen van schone sportschoenen, die niet buiten gedragen worden, gepaste sportkleding en het gebruik van een handdoek is verplicht. Oefenmatjes, zit- en/of hoofdsteunen dienen zoveel mogelijk met een handdoek te worden afgedekt.

  6. De oefenapparaten moeten na gebruik weer in de neutrale positie worden ingesteld. Ook gewichten en andere oefenmaterialen dient u op de daarvoor bestemde plaatsen terug te zetten. 

  7. Volg het trainingsschema! Bij twijfel over de uitvoering van de oefeningen of andere onduidelijkheden, dient u zich ten alle tijden te wenden tot een van de fysiotherapeuten. Dit om blessures of ander leed te voorkomen. 

  8. Bij hervatting van de training, na het staken van het lidmaatschap, of bij een periode die langer dan 3 maanden was, bent u opnieuw een test/intake verplicht tegen de dan geldende tarieven. Uitzondering hierop is ter beoordeling van de directie. 

Algemene aansprakelijkheid 

FysioSport & Therapie Midden Brabant is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van de cliënt. Tevens geldt dat de cliënt sportonderricht uitsluitend en alleen ontvangt voor eigen risico. Kosten van enig letsel of ongeval worden geheel door de cliënt gedragen. 

Schade toegebracht aan de inventaris, c.q. het gebouw door de leden, is verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid. 

 

Het correct naleven van het reglement bevordert de goede sfeer, waardoor het trainen voor alle betrokkenen een plezierige aangelegenheid blijft. 

bottom of page