top of page

Parkinson

happy Grootouders

Bij de ziekte van Parkinson is er sprake van een afbraakproces in een bepaald gebied van de hersenen (de "zwarte kernen"). De oorzaak van deze ziekte is nog steeds niet precies bekend. De voornaamste verschijnselen bij Parkinson zijn: stijfheid van ledematen, bewegingsarmoede, rusttremor (trillen), moeilijk en vertraagd opstarten en een gestoorde houding en reflexen.

De ergotherapeut komt in beeld wanneer het uitvoeren van dagelijkse activiteiten een probleem vormt. Je staat er niet altijd bij stil, maar de ziekte van Parkinson kan de meest vanzelfsprekende handelingen belemmeren: eten, drinken, wassen, aankleden, naar het toilet gaan, etc.. Ergotherapie richt zich op het oplossen van dit soort problemen, met als doel de tevredenheid en zelfstandigheid van het dagelijks leven te vergroten. 

Aan het begin van de behandeling bekijkt de ergotherapeut met de cliënt welke situaties moeilijkheden opleveren. Ook problemen van de partner en/of andere verzorgers worden meegenomen. Ergotherapie hecht veel waarde aan de rol van de omgeving. ​​

Een onderschat aspect van Parkinson. Mensen kunnen door de ziekte zo vermoeid raken dat dit hun leven ernstig beïnvloedt. Ergotherapeut en cliënt bekijken samen hoe activiteiten over de dag en week verdeeld zijn. Ze maken een planning van de dingen die de cliënt graag doet, rekening houdend met rustmomenten en de wisselvalligheid van de ziekte. 

Omgevingsfactoren (o.a. drempels, meubels, licht, geluid), maar ook stress en vermoeidheid, kunnen bewegingen uitlokken of blokkeren. De ergotherapeut bekijkt hoe blokkades doorbroken kunnen worden. Bijvoorbeeld door mensen aan te leren zichzelf een opdracht te geven, of door een ruimte anders in te richten.

De ergotherapeut kan ook ingeschakeld worden voor het geven van instructies en adviezen aan de partner en/of mantelzorgers. Denk hierbij aan tips voor tillen, het verdelen van energie en het geven van ondersteuning.

Er bestaan veel hulpmiddelen en voorzieningen voor mensen met de ziekte van Parkinson. Cliënten vinden het vaak moeilijk zelf te bedenken waar ze het meest baat bij hebben. Een goed advies van de ergotherapeut is dan onmisbaar. Bovendien kunnen veel hulpmiddelen vrijblijvend via de praktijk worden uitgeprobeerd.

Deze werkwijze voorkomt dat voorzieningen overhaast worden aangeschaft. Uiteraard begeleidt de ergotherapeut het thuis oefenen met de hulpmiddelen. Daarnaast wordt advies gegeven over aanpassingen in huis en op het werk.

Voor meer informatie met betrekking tot mogelijkheden, tijden en vergoedingen kunt u terecht bij een van onze medewerkers aan de balie of uw ergotherapeut.

Fysiosport & Therapie is aangesloten bij het Parkinsonnet.

bottom of page