Skip to main content

Ergotherapie

COPD

COPD is een chronische obstructieve longziekte. Hoewel COPD niet te genezen is, zijn de klachten met een optimale behandeling wel te verlichten. De meest voorkomende symptomen bij COPD zijn: kortademigheid bij inspanning of rust, benauwdheidsklachten, overmatig hoesten, slijmvorming, krachtsvermindering en / of continue vermoeidheid. De kwaliteit van leven kan hierdoor fors achteruitgaan doordat diverse activiteiten niet meer normaal uitgevoerd kunnen worden. Door het vermijden van inspanningen komt een longpatiënt in een negatieve spiraal terecht en nemen conditie, spierkracht en weerstand af zodat de kans op een longontsteking, ziekenhuisopname of verdere achteruitgang toeneemt. Andere COPD patiënten negeren lichaamssignalen en gaan juist over hun grenzen heen.

Rol van ergotherapie

Recent onderzoek heeft aangetoond dat mensen met COPD op de volgende gebieden vaak beperkingen ervaren:

    • mobiliteit
    • productiviteit
    • zelfverzorging
    • ontspanning

Omdat ergotherapeuten zich bij uitstek met deze levensgebieden bezighouden, worden zij steeds vaker betrokken bij de begeleiding van mensen met COPD. De rol van ergotherapie spitst zich toe op twee invalshoeken: fysieke optimalisatie en adaptatie.

Fysieke optimalisatie

In aanvulling op medicatie is het mogelijk om de longfunctie te verbeteren door training. Een ergotherapeut kan de cliënt leren om een goede houding aan te nemen tijdens het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat zulke ergonomische aanpassingen tot een lager zuurstofgebruik leiden en daarmee tot minder benauwdheid. Een ergotherapeut kan een cliënt ook ademhalingstechnieken aanleren die toegepast kunnen worden bij het uitvoeren van activiteiten. Hierdoor krijgen mensen meer grip op de situatie. Het gevolg is minder kortademigheid en meer vertrouwen.

Adaptatie

COPD-patiënten kunnen ook veel baat hebben bij gedragsaanpassingen. Op dit vlak hebben ergotherapeuten veel kennis en ervaring in huis. Zij begeleiden mensen bij waar het in feite om gaat: op de best mogelijke manier leren leven met COPD.

Vragen die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld:

‘Hoe kan ik met weinig energie het beste mijn dag indelen?’ en ‘Welke activiteiten vind ik nu echt belangrijk om te blijven doen?’. Omdat vermoeidheid een belangrijke rol speelt bij COPD, is een goede energieverdeling over de dag van groot belang. De ergotherapeut geeft de cliënt inzicht in zijn belasting en belastbaarheid, en geeft vervolgens advies en begeleiding in het vinden van een evenwicht hierin.

Aanvragen van voorzieningen

Bepaalde voorzieningen kunnen de kwaliteit van leven van de COPD-patiënt vergroten. Denk hierbij aan een scootmobiel, traplift, rollator en douchezitje. De ergotherapeut kan de cliënt adviseren en begeleiden bij het aanvragen van zulke voorzieningen. Ook trainen met een hulpmiddel is mogelijk.

Samenwerking

Ergotherapiepraktijk Plan is sinds 2014 samengevoegd met Fysio Sport & Therapie. Wij zijn met 3 collega’s werkzaam in de regio Tilburg, Rijen, Oosterhout, Dongen, Loon op Zand, Udenhout, Oisterwijk, Hilvarenbeek en werken intensief samen met onder meer de betrokken (long)artsen van het ETZ Tilburg, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, longverpleegkundigen, thuiszorg en gemeentelijke Wmo-afdeling.

Voor meer informatie met betrekking tot mogelijkheden, tijden en vergoedingen kunt u terecht bij een van onze medewerkers aan de balie of uw ergotherapeut.