top of page

Geriatrie

Geriatrie

Als je ouder wordt en minder goed kunt bewegen, kan de geriatriefysiotherapeut of ergotherapeut je helpen. Zij hebben zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare groepen met een hoge biologische leeftijd die te maken hebben met lastige problemen. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die vanwege hun ziekte, bijvoorbeeld de Ziekte van Parkinson, na een CVA, MS of dementie al verschijnselen kunnen vertonen van ouderdom.

Het doel van ergotherapie is de oudere (en mantelzorger) zo zelfstandig mogelijk de dag door te laten komen. De cliënt wordt zodanig op weg geholpen dat hij de meest normale alledaagse handelingen opnieuw of op een andere manier kan uitvoeren. Voorop staat een praktische aanpak van die activiteiten die voor de cliënt belangrijk zijn en problemen opleveren. Een paar voorbeelden: douchen, opstaan uit een stoel, een boterham smeren, boodschappen doen, koken, verplaatsen binnen- en buitenshuis, schrijven, tuinieren, een dag planning maken en computergebruik.

De ergotherapeut komt meestal bij de mensen thuis. Dit begint met een gesprek waarin mogelijkheden, beperkingen, interesses en wensen op tafel komen. Ook de (professionele) verzorger/mantelzorger wordt hierbij betrokken. Vervolgens stelt de ergotherapeut een behandelprogramma op.

Drie invalshoeken staan hierbij centraal:

  • Vaardigheden en gedrag; bijvoorbeeld ADL-training, fiets- of scootmobiel training, aanleren van compensatiestrategieën bij geheugenproblemen, schrijftraining, het aanvragen en leren omgaan met een rolstoel, koken met behulp van hulpmiddelen en het leren hanteren van een medicatie-alarm.

  • Adviseren over en/of begeleiden van de aanvraag voor (woning)aanpassingen; bijvoorbeeld het anders inrichten van keukenkastjes, het aanbrengen van ‘geheugensteuntjes’ in huis of licht op sensor in de donkere gang naar het toilet, het aanvragen van een aangepaste badkamer, aangepast bed of traplift.

  • Voorlichten, adviseren en instrueren van de sociale omgeving (o.a. mantelzorg en thuiszorg); bijvoorbeeld het aanleren van tiltechnieken, leren omgaan met de gevolgen van een dementerende partner, instructie over wassen en aankleden op een minimaal belastende manier.

bottom of page