top of page

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Mensen met niet aangeboren hersenletsel kunnen problemen krijgen op het gebied van lichamelijk functioneren, communicatie, cognitief functioneren, gedrag en persoonlijkheid. Hierdoor gaan de meest vanzelfsprekende handelingen opeens erg moeizaam. Wassen, aankleden, koken, boodschappen doen, tuinieren, of het structureren van dagactiviteiten; het kan een worsteling zijn die tot flinke frustraties leidt. Ergotherapie gaat aan de slag met dit soort problemen, met als doel de tevredenheid en zelfstandigheid in het dagelijks leven te vergroten.

Ergotherapie kan in alle fasen na het optreden van hersenletsel ingeschakeld worden voor:

 • Diagnostiek en behandeling

 • Preventie van complicaties

 • Instructie en begeleiding van verzorgenden en naasten

 • Begeleiding bij terugkeer naar het huidige of ander werk

Ook mensen die al lange tijd met NAH kampen, lopen soms na jaren nog tegen bepaalde problemen aan. Door alsnog ergotherapie in te schakelen, kan de kwaliteit van leven aanzienlijk vergroot worden. Tijdens de behandeling komen de volgende thema’s aan bod:

De ergotherapeut begeleidt de cliënt bij het opnieuw leren uitvoeren en plannen van dagelijkse activiteiten. Dit gebeurt door training en het aanleren van compensatie- en strategietechnieken. Veel mensen met NAH zijn gestopt met hun werk of werken aanzienlijk minder uren. Daardoor vallen ze soms in een gat. Cliënten vullen hun dag met kleine karweitjes, tuinieren en hobby’s, maar dat geeft niet altijd voldoende bevrediging. Hierdoor kan zelfs een depressie ontstaan. Fysio Sport & Therapie vindt daarom dat er expliciet aandacht moet worden besteed aan zinvolle dagbestedings-mogelijkheden, aangepast aan de individuele mogelijkheden. Voor de één is dat een nieuwe hobby, voor de ander vrijwilligerswerk of zelfs een (gedeeltelijke) terugkeer naar de oude werkplek. Meer aansluiting met de samenleving is goed voor het zelfbeeld en zelfrespect. Bovendien heeft het een positief effect op de gezondheid.

Ook het betrekken van de partner en/of andere gezins- leden bij de behandeling van NAH-cliënten verdient veel aandacht. Partners kampen vaak met nervositeit, vermoeidheid, depressieve gevoelens, schuld- en onmachtsgevoelens. Ze besteden minder tijd aan ‘de leuke dingen van het leven’ en hebben activiteiten buitenshuis opgegeven. Dit legt vaak een grote druk op de relatie. De ergotherapeut biedt ondersteuning in de vorm van advies, instructies en praktische tips. De ergotherapeut kan goed in kaart brengen welke zorg- en ondersteuningsbehoeften de NAH-cliënt en zijn/haar omgeving hebben. Ook het bespreken van de mogelijkheden en hierbij advies geven, valt binnen het vakgebied; Niet alleen richting de cliënt, maar ook aan zorg indicerende organisaties.

Soms zijn (tijdelijke) hulpmiddelen en voorzieningen noodzakelijk, bijvoorbeeld:

 • Een noppenbord voor het eenhandig smeren van brood

 • Aangepast bestek

 • Aangepaste dag-weekkalender

 • Snijplankje geschikt voor eenhandig gebruik

 • Medicijnwekker

 • Schrijfhulpmiddelen

 • Een aangepaste fiets


Fysio Sport & Therapie kan hierbij adviseren. Bovendien kunnen veel hulpmiddelen vrijblijvend via de praktijk worden uitgeprobeerd. Ook wordt advies gegeven over aanpassingen in huis en op het werk. Wij helpen cliënten bij het indienen van aanvragen, zo nodig onderbouwd met een ergotherapeutisch verslag.

SAM_6213.JPG
bottom of page