top of page

Valpreventie

valpreventie2.jpg

Door de vergrijzing komen er elk jaar meer 55-plussers na een valongeval op de Spoedeisende Hulp terecht, of zelfs in een ziekenhuisbed. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor valpreventie én voor de belangrijke rol die ergotherapie hierbij speelt.

Cijfers tonen aan dat bij het ouder worden de kans op een valincident toeneemt. Struikelen komt het vaakst voor, bijvoorbeeld over een steen, tegel of drempel. Uitglijden overkomt senioren ook regelmatig, net als vallen van de trap, uit bed of van een stoel of bank. Meer dan de helft van de letsels na zo’n ongeval is een fractuur, vaak een pols- of heupfractuur.

Het valpreventieprogramma "Vallen verleden tijd" is ontwikkeld voor mensen van 60 jaar en ouder met valrisico. Er wordt gericht functioneel getraind om mobiliteitsproblemen, balans, loopvaardigheid en kracht te verbeteren. Het programma bestaat uit 6 lessen van 1,5 uur (1 x per week). Er wordt geoefend op een hindernisparcours, daarnaast is sport- en spel een onderdeel, evenals kracht en conditietraining. Voorlichting en advies over factoren die een vergrote kans op vallen geven, looptraining, en bewustwording komen aan bod tijdens de training. De trainingen worden geleid door ervaren fysiotherapeuten / ergotherapeuten met nascholing op het gebied van valpreventie.

De ergotherapeut neemt samen met de cliënt (indien wenselijk ook met partner of mantelzorger) door welke risicofactoren een rol spelen en adviseert hoe men het risico op vallen kan verminderen. Het kan gaan om:

  • Het vergroten van vaardigheden van de cliënt (b.v. op een veilige manier koffie naar de huiskamer brengen, veilig opstaan van een stoel)

  • Het aanleren van andere gewoontes (b.v. zittend douchen)

  • Het veranderen van de fysieke omgeving (b.v. weghalen van losliggende kleedjes of verbeteren van de verlichting)

Soms blijkt dat het trainen van vaardigheden onvoldoende invloed heeft op het valgedrag, bijvoorbeeld als gevolg van het functieniveau van de cliënt. De ergotherapeut zoekt dan naar compensatie in de vorm van hulpmiddelen (trippelstoel, sta-op stoel, rollator), voorzieningen (alarmsysteem) of het inschakelen van hulp (thuiszorg). De ergotherapeut kan ook helpen bij het aanvragen hiervan en weet hoe het vergoedingensysteem in elkaar zit.

Voor meer informatie met betrekking tot mogelijkheden, tijden en vergoedingen kunt u terecht bij een van onze medewerkers aan de balie of uw ergotherapeut.

bottom of page