Vergoeding fysiotherapie

Niet chronische fysiotherapie

Jonger dan 18 jaar
De behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. U krijgt maximaal 18 behandelingen per indicatie per jaar vergoed.

18 jaar en ouder
De behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt is afhankelijk van uw verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering, dan gelden de particuliere tarieven. Deze kunt u terugvinden in onze prijslijst.

Let op:
Wij kunnen niet zien of u al behandelingen elders besteed heeft. Geeft u dit (indien van toepassing) s.v.p. zelf duidelijk aan bij uw behandelend fysiotherapeut bij aanvang van uw behandeling. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw eigen verzekeraar of onze collega’s van de administratie. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw verzekering!

Chronische fysiotherapie

Alleen als u een aandoening heeft die voorkomt op de Chronische Lijst (ook wel Lijst Borst genoemd) en uw verwijzing aan de eisen van de verzekeraar voldoet kunt u in aanmerking komen voor een chronische machtiging. Wij kunnen voor u een chronische machtiging aanvragen.

Jonger dan 18 jaar
Dan worden alle behandelingen uit de basisverzekering vergoed. U hoeft geen eigen risico te betalen.

18 jaar en ouder
Dan worden de behandeling als volgt verdeeld:

  • Behandeling 1 t/m 20
    Wordt vergoed uit uw aanvullende verzekering (indien u deze heeft afgesloten). Als het budget van uw aanvullende verzekering niet (meer) toereikend is of u heeft geen aanvullende verzekering, dan dient u (een deel van) de behandelingen zelf te betalen.
     
  • Vanaf behandeling 21
    Wordt alles voor de duur van de chronische machtiging vergoed uit de basisverzekering. U dient dan wel nog het eigen risico te betalen als deze nog niet gebruikt is voor andere zorg.

Let op:
Het eigen risico loopt per kalenderjaar. Loopt uw machtiging na 1 januari door? Dan dient u opnieuw het eigen risico te betalen.

Wij zijn graag bereid om voor u uit te zoeken of u voldoende verzekerd bent voor een behandeling. Ook als u andere vragen heeft met betrekking tot vergoedingen kunt u contact opnemen met onze medewerkers aan de balie of telefoon.